Всички Категории
Каталог

Забравени имена и пароли

Процедура за изгубени или забравени имена и пароли

Чл. 1. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола за достъп до клиентския си профил, Ползвателя може да изиска повторното изпращане на информацията на e-mail адреса, с който Ползвателят е регистриран в системата на Доставчика.

(1) За повторно изпращане на данни за достъп и управление Ползвателят може да ползва автоматичната система на адрес:
https://www.stuff.bg/login.html

(2) Ползвателят може да изиска изпращането на данни за достъп и управление от служител на Доставчика, като искането трябва да бъде в писмен вид и задължително да е изпратено от e-mail адреса, с който Ползвателят е регистриран в системата на Доставчика

Чл. 2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите данни за достъп до e-mail адреса, с който Ползвателят е регистриран в системата на Доставчика, или този e-mail адрес вече не съществува, Ползвателя може да изиска от доставчика да промени e-mail адресът. За целта трябва да легитимира посредством изпращането на:

(1) Оригинал или копие, заверено с "Вярно с оригинала", на документ за самоличност, издаден от държавните органи (паспорт, свидетелство за правоуправление на МПС, лична карта и т.н.)

(2) Ако за услугите е била издадена фактура на юридическо лице Ползвателя е длъжен да предостави и оригинал или копие, заверено с "Вярно с оригинала" на документ, който по безспорен начин доказва участието му в ръководството на юридическото лице, на чието име е издадена фактурата.